Distances līgums

Šis līgums tiek noslēgts starp kompāniju By Lily OU, reģistrācijas numurs 14617253, juridiskā adrese: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-13b, 10115, Igaunija  (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pirkumu internetveikalā By Lily OU  , kas izvietots internetā adresē www.envylingerie.eu. Veicot pasūtījumu internetveikalā Envy, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Distances Līgumu un piekrītat tā nosacījumiem.

1. Preču pasūtīšana

1.1. Pircējs pasūta preci internetveikalā Envy lingerie, kas izvietots internetā adresē www.envylingerie.eu.

1.2. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņem uz viņa norādīto elektronisko pastu automātisko rēķinu. No šā brīža pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, un šis līgums stājas spēkā. Gadījumā, ja neesat saņēmis automātisko rēķinu, tas nozīmē, ka pasūtījums nav ticis pabeigts vai banka nevar noņemt no Jūsu konta attiecīgo summu un tāpēc mēs neesam pieņēmuši Jūsu pasūtījumu un šis līgums nestājas spēkā.

1.3. Gadījumā, ka Pircējs pasūtījuma noformēšanas laikā veicis apmaksu elektronisko maksājumu pieņemšanas sistēmā (apmaksa ar kredītkarti vai sistēmā PayPal), Pircējs uz viņa norādīto elektronisko pastu saņem rēķina apmaksas apstiprinājumu.

1.4. Gadījumā, ja Pircējs kā apmaksas veidu izmanto bankas pārskaitījumu, Pircējam 2 darba dienu laikā jāapmaksā pasūtījuma noformēšanas laikā saņemto automātisko rēķinu. Ja Pircējs 2 darba dienu laikā nav apmaksājis saņemto rēķinu, viņa veiktais pasūtījums tiek anulēts un šis līgums tiek uzskatīts par lauztu. Maksājums uzskatāms par paveiktu ar brīdi, kad visa rēķina summa pilnīgi tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kurš uzrādīts elektroniskajā rēķinā, ko Pircējs saņem savā elektroniskajā pastā.

1.5. Ja Pircējs izvēlas apmaksu skaidrā naudā veikalā,tad 1 darba dienas laikā Pircējs saņem viņa norādītajā elektroniskajā pastā pasūtījuma papildu apstiprinājumu ar informāciju par iespējamo preces piegādes laiku, un tālākā piegādes saskaņošana notiks pa tālruni un/vai elektronisko pastu.

2. Preces cena

2.1. Visas cenas internetveikalā Envy lingerie norādītas ar 0% PVN.

2.2. Preces cena un pasūtījuma summa ir tāda, kāda tā norādīta elektroniskajā rēķinā un paliek nemainīga līdz saistību izpildes brīdim saskaņā ar šo līgumu.

2.3. Cena vietnē norādīta bez piegādes izmaksām.

2.4. Gadījumā, ja pasūtījums tiek piegādāts ārpus ES teritorijas robežām, Pircēja valsts muitas dienests var pieprasīt muitas nodevu un nodokļu apmaksu, atkarībā no Pircēja valsts likumdošanas. Šīs muitas nodevas un nodokļu sedz Pircējs pasūtījuma saņemšanas brīdī.

3. Preces piegāde un pasūtījuma izpildes termiņi

3.1. Piegādes izmaksas un veidi ir tādi, kādi norādīti sadaļā Piegāde uz pasūtījuma sastādīšanas brīdi.

3.2. Preces piegāde notiek valstīs, kuras norādītas valstu sarakstā pasūtījuma noformēšanas brīdī. Gadījumā, ja kādas valsts šai sarakstā nav, piegāde šai valstī netiek veikta.

3.3. Pārdevējs apņemas izsūtīt pasūtījumu pa pastu ne vēlāk kā 2 dienas pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas.

3.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt šā līguma nosacījumus tādēļ, ka kāda iemesla dēļ prece nav pieejama, Pārdevēja pienākums ir nekavējoties informēt Pircēju par to un atgriezt samaksāto naudu, ja vien puses nav vienojušās citādi.

3.5. Preces saņemšanas termiņš atkarīgs no Pircēja laikus veikta maksājuma, no piegādes valsts un adreses, no pasta dienesta darba, kurš veic šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

4. Kvalitāte un garantijas

4.1. Pārdevējs sniedz 2 gadu garantiju par ražošanas brāķi visām precēm, kuras izliktas pārdošanai internetveikalā Envy lingerie. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas valkāšanas vai preces kopšanas rezultātā, kā arī preces dabiskā nodiluma rezultātā.

4.2. Garantijas ir spēkā, uzrādot dokumentus, kas apliecina pirkumu internetveikalā Envy lingerie.

5. Tiesības atgriezt preci

5.1. Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no preces, laužot preces distances pirkuma līgumu 14 dienu laikā, neminot iemeslu..

5.2. Prece nedrīkst būt bojāta, tai nedrīkst būt nepiederošu aromātu (cigarešu, dezodorantu, smaržu), tai nedrīkst būt traipu. Tāpēc mēs lūdzam nepielaikot apģērbu uz kailu miesu un izmantot īpašus krūšturu ieliktnīšus.

5.3. Preces atgriešanas gadījumā Pircējs sedz visus transportēšanas izdevumus par preces nogādāšanu atpakaļ. Ja Pircējs izmanto atgriešanas tiesības preces brāķa dēļ, visas transporta izmaksas sedz Pārdevējs. Izdevumus, kas saistīti ar ievedmuitu un nodokļiem sūtījuma saņemšanas laikā, preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs nekompensē.

5.4. Preces atgriešanas gadījumā Pircēja pienākums ir atgriezt preci un aizpildītu preces atgriešanas veidlapu, kā arī brāķa gadījumā pievienot čeku, kas apliecina izmaksas par preces atgriešanu. Preci nepieciešams nosūtīt pa pastu uz Pārdevēja veidlapā norādīto adresi.

5.5. Ja Pircējs ir izpildījis visus nosacījumus, 10 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas Pārdevējs pārskaita pasūtījuma summu uz Jūsu preces atgriešanas veidlapā norādīto kontu.

6. Tiesības atteikties no pasūtījuma

6.1. Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma gadījumā, ja Pārdevējs no savas puses nav izpildījis noteikumus un pārsniedzis termiņus, kas norādīti šai līgumā un sadaļā Piegāde. Visos citos gadījumos Jūs neesat tiesīgi atteikties no pasūtījuma.

6.2. Gadījumā, ja Pircējs pasta nodaļā neizņem piegādāto pasūtījumu, pasūtījums saskaņā ar pasta dienesta noteikumiem glabāsies pasta nodaļā un pēc tam tiks nogādāts atpakaļ Pārdevējam. Pēc atgriešanas pasūtījums glabāsies Pārdevēja noliktavā vēl 5 dienas. Šai laikā Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par pasūtījuma saņemšanu un apmaksāt papildu izdevumus, kas saistīti ar pirmo un atkārtoto piegādi.

7. Papildu nosacījumi

7.1. Preču aprakstam ir informatīvs raksturs un šās informācijas izmantošana neveido juridiskas saistības starp Pārdevēju un Pircēju. Pārdevējs nenes atbildību par preces atspoguļojumu, jo tas atkarīgs no Pircēja monitora tehniskajām iespējām. Pirms pasūtījuma noformēšanas Pircējs ir tiesīgs griezties pie Pārdevēja, lai precizētu preces detaļas. Savukārt Pārdevējs pacentīsies darīt visu iespējamo, lai Pircējs saņemtu maksimāli pilnīgu informāciju par piedāvātajām precēm.

7.2. Visi strīdi un domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiks atrisinātas pārrunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiks izskatīti Igaunijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.